Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Boenden vid psykisk ohälsa

Det finns olika former av boenden för dig som har psykisk ohälsa. Det är hur stort behov av vård och omsorg som avgör vilken form som kan vara aktuell för dig.

Särskilt boende är en insats som du kan få när du har kontakt med socialtjänsten.

Boende med särskild service

Ett särskilt boende är till för dig som har stora behov av vård och omsorg. I ett boende med särskild service varierar stödet beroende på vilket stöd du behöver. Olika boenden kan ha olika inriktningar och passa olika behov.

Korttidsboende

Korttidsboende är för dig som behöver hjälp mer en kortare period. Där får du stöd i det dagliga livet av personal under dagarna och kvällarna. Stödet är anpassat till den hjälp du behöver.

Sidan uppdaterad: 2024-04-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida