Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Boendestöd vid psykisk ohälsa

Om du har svårigheter att klara det dagliga livet för att du har en psykisk funktionsnedsättning eller någon annan svårighet kan du söka boendestöd.

Boendestöd är en praktisk och social insats som ska göra det lättare för dig att kunna hantera din vardag. Har du eget boende kan du få stöd som är anpassat efter dina behov.

Det här kan du få stöd med:

  • Vanor och rutiner för att fungera i hemmet, och i det dagliga livet.
  • Genomföra sysslor i hemmet.
  • Planera och genomföra inköp och ärenden.
  • Vara delaktig i aktiviteter utanför ditt hem.
  • Komma i tid till planerade träffar, möten och aktiviteter.
  • Ha kontakt med sjukvården och olika myndigheter som till exempel försäkringskassan och kommunen.

Det är viktigt att komma ihåg att du gör det här tillsammans med en boendestödjare som arbetar med dig som behöver stöd.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida