Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sysselsättning vid psykisk ohälsa

Med stöd och hjälp på olika sätt får du möjlighet att närma dig arbete eller studier, eller en meningsfull och regelbunden sysselsättning.

Med planering, praktisk handledning och hjälp av arbetsterapi får du olika möjligheter till hjälp utifrån dina förmågor och behov.

  • Strukturerad sysselsättning med fokus på aktivitet efter din egen förmåga.
  • Arbetsrehabilitering med nära stöd av handledare, arbetsterapeut och samordnare. Du får stöd att närma dig arbete eller studier.
  • Stöd av vägledare för att komma ut i ett arbete med möjlighet till praktiskt stöd på arbetsplats. Du får stöd att nå, få och behålla ett arbete.
  • Arbetsträning eller sysselsättning hos olika sociala arbetskooperativ.

Sidan uppdaterad: 2023-11-20

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida