Hemsjukvård, rehabilitering och habilitering

När du blir sjuk eller får svårigheter att klara dagliga aktiviteter som påverkar din vardag, ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller ringa 1177. Om du inte kan ta dig till vårdcentral kan du ha rätt att få hjälp i hemmet med hemsjukvård.

När kan jag få hemsjukvård?

Det är dina behov som avgör om du ska få sjukvård, rehabilitering, habilitering i hemmet. Hemsjukvård kan du få under kortare eller längre perioder. Behovet av hemsjukvård påtalas till exempel av

  • dig själv
  • anhörig
  • vårdcentralen
  • hemtjänsten
  • stödassistenter

Vem hjälper mig när jag har hemsjukvård?

Vem som kommer hem till dig varierar utifrån dina behov. Det är personal inom hälso- och sjukvård eller annan personal med behörighet som utför dina medicinska insatser, rehabilitering och habilitering. Det kan vara en

  • sjuksköterska
  • fysioterapeut/sjukgymnast
  • arbetsterapeut
  • omvårdnadspersonal

Region Värmland ansvarar för att det finns en utsedd ansvarig läkare för vårdboende, samt att det finns en fast vårdkontakt för dig som bor i eget boende.

Mobilt resursteam

Du som är äldre och har stort vårdbehov kan få hembesök av både läkare och sjuksköterska.

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut är du välkommen att kontakta Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Vad kostar hemsjukvård?

Du betalar en månadsavgift för sjukvård i hemmet. Läs om kostnader inom vård och omsorg.

När du är inlagd på sjukhus och är i behov av hjälp eller utökad hjälp i hemmet efter sjukhusvistelsen kan kommunen kontaktas. Detta för att du ska kunna få den hjälp du eventuellt behöver efter din sjukhusvistelse. Det är dina behov som avgör vilken hjälp du kan få i hemmet.

Taggar för sidan

Sjukvård och tandvård

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024