Boende och verksamheter nära oljehamnen

Flyttas upp till sidan ovan.

Verksamheten vid St1s anläggning i oljehamnen i Karlstad omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig olycka skulle inträffa är det i första hand industriområdet som drabbas. I vissa fall kan dock kringboende och allmänhet beröras.

För dig som bor eller har verksamhet i närområdet är det viktigt att känna till vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder St1 har vidtagit för att förebygga olyckor och hur du ska agera om en olycka ändå skulle inträffa.

DOKUMENT Mer information hittar du i den här broschyren.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 April 2024