Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationsinsats. Den ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. I år genomförs den 25 september–1 oktober.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Ingen vet varför eller hur länge det kommer att vara så. Hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället?

Kommunen ansvarar bland annat för att vattenförsörjning, äldreomsorg, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Men du behöver också förbereda dig på att kunna hantera en besvärlig situation, oavsett vad som har orsakat den.

Under beredskapsveckan sker många aktiviteter runt om i landets kommuner. Här kan du se vilka aktiviteter som sker i Karlstad med omnejd.

Klarar du sju dagar?

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Någon gång händer det. Frågan är bara när. Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Hur väl förberedd är du? Vid en samhällskris kommer hjälpen först till de mest utsatta.

Kommunen ansvarar för att bland annat vattenförsörjning, äldreomsorg, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Men du behöver också förbereda dig på att kunna hantera en besvärlig situation, oavsett vad som har orsakat den.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vanligt. Utmana dig själv och testa din beredskap över sju dagar

Öva för att klara en vecka i kris eller krig

Det är viktigt att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. I sju dagar förväntas du klara dig utan samhällets hjälp vid exempelvis ett strömavbrott. Vad innebär det egentligen?

I utmaningen ”Sju dagar” kan du öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som tagit fram ett webbaserat utbildnings- och övningsverktyg.

Utmaningen Sju dagar på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övningsfolder Sju dagar på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsplatser i Karlstads kommun

Idag är vi vana vid att kommunikation som till exempel webb och telefoni alltid fungerar. När el och internet slås ut och de digitala kanalerna inte längre fungerar, ska du veta vart du kan vända dig för att få korrekt information.

Kommunen har informationsplatser som kan aktiveras vid en kris eller samhällsstörning. En informationsplats är en fysisk plats som kommunen kan aktivera och där information kan sättas upp utomhus eller i ett fönster i lokalen där den går att läsa utifrån. Under beredskapsveckan kommer vi att informera lite extra kring våra informationsplatser.

Läs mer om var du kan hitta kommunens informationsplatser

Vad händer under veckan

  • Övning med kriskost. Gymnasieelever får testa kriskost och kan prata om egenberedskap med räddningstjänsten
  • Aktiviteter om beredskap på fritidsgårdar och parklekar.
  • På Stadsbiblioteket kommer det under hela veckan finnas information och material om hemberedskap och totalförsvar. Övningsfoldern Sju dagar och Beredskapsbingo för barn finns att hämta.

Tisdag 26 september

  • Hur beredd är du om krisen kommer? Föreläsning om egenberedskap med Civilförsvarsförbundet 18.00–19.00 på Stadsbiblioteket. Målgrupp: allmänheten.

Lördag 30 september

Frivillighetens dag. Klockan 10.00–15.00 bjuds det på spännande aktiviteter på I2 Norra fältet i Karlstad, Där kan du bland annat:

  • träna din hemberedskap i Exitainern
  • Hitta Vilse - utbildning som lär barn vad man gör om man går vilse
  • prata med frivilligorganisationerna om hur du kan engagera dig i en kris
  • åka bandvagn till brandstationen.
  • fika och annat skoj!

Räddningstjänsten ger sina bästa råd för egenberedskap. Utanför brandstationen på Infanterigatan 20 kan du titta på brandbilar och prata egenberedskap med räddningstjänstens beredskapsexperter klockan 10.00–15.00.

Aktiviteter i hela Värmland

På Länsstyrelsen Värmlands webbplats finns en sammanställning av Beredskapsveckans aktiviteter i hela Värmland.

Information om beredskapsveckan på Länsstyrelsen Värmlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kort om beredskapsveckan (tidigare krisberedskapsveckan)

Krisberedskapsveckan startade 2017 och genomförs årligen i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regi. Målen med kampanjen är att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar sig en hemberedskap.

Beredskapsveckan samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv. Det är en gemensam insats för att uppmärksamma och påminna om att alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser och ytterst krig.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida