Skyddsrum och befolkningsskydd

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Just nu finns inget behov av att aktivera skyddsrummen för befolkningsskydd.

Var finns närmaste skyddsrum?

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum. De har plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader. Det kan vara exempelvis bostadshus och industrifastigheter.

På MSB:s webbplats finns en skyddsrumskarta. Där kan du se var det närmaste skyddsrummet finns.

Frågor och svar om skyddsrum på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrummen får användas till annat fram till dess att de behöver tas i bruk. När de aktiveras ska de ställas iordning inom 48 timmar.

Ansvar för skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för och samordnar arbetet med befolkningsskydd, varningssystem och skyddsrum. MSB kontrollerar bland annat att mängden skyddsrum bevaras.

Fastighetsägaren ansvarar för skyddsrummet underhåll. Fastighetsägaren ansvarar också för att ställa i ordning skyddsrummet, om regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Information för fastighetsägare på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrumsskylt på en gul tegelfasad
Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM

Taggar för sidan

Trygg och säker

Sidan uppdaterad: 2024-02-19

23 Februari 2024