Ungdomar för trygghet

Ungdomar för trygghet har som uppgift att vara goda förebilder för barn och unga i Karlstad. De arrangerar aktiviteter på skollov och finns på plats vid större evenemang. Du kan följa deras arbete på sociala medier.

Ungdomar för trygghet är en grupp unga mellan 18–23 år som är anställda av Räddningstjänsten Karlstadsregionen. De är goda förebilder för barn och ungdomar runt om i Karlstad och hjälper den som behöver det.

Ungdomar för trygghet finns på kommunens skolor och fritidsgårdar under dagtid, nattvandrar i Karlstads centrum varannan fredags- och lördagskväll och ordnar fotbollsturneringar, LAN och andra aktiviteter på skollov. De är också ute och rör sig ”på fältet” under vissa högtider, som valborgsmässoafton och skolavslutningar, samt vid större evenemang och festivaler.

Utbildning

Alla anställda inom Ungdomar för trygghet är utbildade inom:

  • bemötandefrågor,
  • första hjälpen,
  • hjärt- och lungräddning,
  • vardagsjuridik,
  • kommunrelaterade frågor,
  • hur polisen arbetar, med mera.

Följ Ungdomar för trygghet på Facebook och Instagram

Följ Ungdomar för trygghet på Facebook, Instagram och Snapchat. Då får du snabbt och enkelt information om vad de gör och när de finns ute. Du kan också ställa frågor och tipsa om var du skulle vilja se dem oftare.

Snapchat (sök på uftkarlstad)

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

7 December 2023