Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Råtorp VA-arbete

VA Råtorp 2018
Grop i gatan på Råtorp under arbetet.

Ett stort arbete med vattenledningar genomförs nu på Råtorp. Arbetet utförs i etapper och hela projektet beräknas vara klart 2020.

Begränsad framkomlighet Råtorpsvägen

Måndag 7 januari 2019 börjar ett arbete med att lägga rör över Råtorpsvägen. Arbetet beräknas ta fyra veckor och kommer att medföra att ett körfält stängs helt och det andra körfältet kommer att regleras med trafikljus. På grund av detta kommer framkomligheten att påverkas och det kommer att ta lite längre tid än vanligt att ta sig till och från stan. Biltrafikanter rekommenderas därför att välja vägen via Färjestad om det är möjligt. Gång- och cykelvägen är öppen som vanligt.

Bussen leds om

Bussen kommer att köra via Råtorpsvägen istället för Ringgatan under tiden som arbetet pågår. Körsträckan kommer att fortsätta vara dragen via Råtorpsvägen tills Ringgatan fått ny beläggning någon gång under våren.
Här på Karlstadsbuss webb kan du läsa mer mer om den omdragna linjesträckningen.

Ny bussdraging från 21 januari

Från måndag 21 januari öppnas hållplatserna Strandhagagatan och Älvåker upp för trafik för linje 2 och 64. Den tillfälliga ersättningshållplatsen Strandhagagatan på Råtorpsvägen, plockas bort. Övriga hållplatser utefter Ringgatan är fortfarande avstängda och vi hänvisar resande med linje 8 till hållplatserna Klarälvsgatan, Södra Fjärstadsgatan och Trangärdstorpsvägen. Ovanstående körväg gäller i båda riktningar.

Tillfälligt parkeringsförbud Strandvallagatan

Bussen kommer att gå via Strandvallagatan och för att bussen ska kunna passera är det förbjudet att parkera längs Strandvallagatan under omledingen. Bussen leds om på den här vägen tills vidare.

Vi gör ändringen för att skapa smidigare busstrafik i norra delen av Råtorp och för att vi nu ser en möjlighet att använda befintliga busshållplatser inne på området, som skapar en säkrare trafikmiljö för bussresenärer under arbetet.

Den tillfällig hållplatsen vid Strandhagagatan plockas därför bort.

Just nu

  • Vecka 44-februari. På grund av arbete med vattenledningar i backen kommer vattnet att stängas av vardagar mellan 8-10 på vissa adresser på Råtorp. Berörda adresser har fått information i sin brevlåda.
  • Grävarbetena i Etapp 2 kommer att fortsätta i Ringgatan från Dyeparken i riktning mot Norra Fjärstadsgatan. Grävningen beräknas vara klar i slutet av februari 2019.
  • Under vecka 49 startar arbetena med Etapp 3 ute vid Klarälven i höjd med Dyevägen, med att lägga det nya dagvattenutloppet. Före jul kommer man att lägga ledningen fram till Råtorpsvägen samt bygga en tillfällig förbifart. Sedan blir det ett uppehåll i arbetena fram till vecka 2.
  • Vecka 2 börjar arbetena med att lägga ledningarna över Råtorpsvägen och vidare i Dyevägen fram till korsningen i Ringgatan. Där vi sedan fortsätter norrut i Ringgatan upp till Stöpaforsgatan.

Etapp 2

I Etapp 2 så ska spillvatten- och vattenledningar bytas ut och en ny dagvattenledning ska läggas i Södra Fjärstadsgatan och en del av Ringgatan från Södra Fjärstadsgatan fram till Dyevägen. Det ska även göras justeringar av gatans lutning samt en översyn av belysning och hur vissa hållplatser är utformade.

Etapp 3

I Etapp 3 så ska spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar bytas ut i Dyevägen fram till Ringgatan och sedan vidare norrut i Ringgatan upp till Stöpaforsgatan. Det ska även göras justeringar av gatans lutning samt en översyn av belysning och hur vissa hållplatser är utformade. I samband med etapp 3 ska det även byggas en ny gång- och cykelväg.

I samband med arbetena kommer trafik och busstrafik att behöva ledas om och vissa hållplatser tillfälligt att utgå. Vad som gäller kommer att framgå av skyltar på plats. Vänligen respektera all omledning av trafik och även gång- och cykeltrafik. Omledningarna görs för allas säkerhet.

När?

Arbetet startade hösten 2017 och kommer att pågå fram till och med 2020.

Varför?

Detta arbete utförs för att dimensionera upp vattenledningen till vattentornet i Skåre, men även för att kunna ansluta fastigheter till dagvattennätet, då det varit problem med översvämningar i fastigheter i området. Arbetet syftar också till att förnya och rusta upp ledningsnätet - dagvatten, spillvatten och vatten - och att på vissa sträckor, där det i dag inte finns någon dagvattenledning, lägga en ny. Belysning och vissa hållplatsers utformning i området kommer också att ses över.

Var?

Arbetet kommer att utföras på Södra Fjärstadsgatan och en del av Ringgatan från Södra Fjärstadsgatan fram till Dyevägen.

Vem?

VA-enheten och Trafik- och Gatuenheten på Karlstads kommun är beställare. Entreprenör är anläggningsavdelningen på Karlstads kommun.

Arbetet pågår till 2020

Arbetet utförs i etapper. Etapp 1 och 2 är genomförda, etapp 3 kommer att utföras under 2018 och 2019 och Etapp 4 under 2019 och 2020.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

Disa Holm, projektledare VA, 054-540 68 15

Carola Kvick, projektledare trafik och gata, 054-540 68 23

Tomas Jonasson, byggledare, 054-540 66 47

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den