Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
En gul boj som flyter i mitten av Sundstatjärn

Badtemperatur på kommunens badplatser

Bakgrund

Temperatursensorer placerade i bojar och på bryggor mäter temperatur i vattnet på kommunens 19 badplatser. Sensorerna samlar in data över aktuella badtemperatur som presenteras i mobilappen ”Mitt Karlstad” och på Karlstad.se där alla kan ta del av temperatur, vattenkvalitet och handikappanpassning.

Angreppssätt

Temperatur-sensorer placerade i vattnet på kommunens badplatser rapporterar, IOT-plattform samlar in mätvärden och presenterar temperatur på karta. Data skickas vidare till karta i Mitt Karlstad-appen samt Karlsad.se. På webben och i appen presenteras även info som vattenkvalitet m.m. Startade som idé från Kommunledningskontoret. Samarbete mellan kommunledningskontoret, Karlstads Energi, Teknik- och fastighetsförvaltningen samt GIS-ingenjörer.

Värde

Kommunledningskontoret hade en tanke om att öka antalet användare och besökare av appen Mitt Karlstad. Badtemperaturer är intressant läsning för många på sommaren. Detta har varit i drift ca 3 år och fungerar bra. I början gjordes mätningar av antalet klick på webben, vilket kunde vara 800 - 1000 besökare en sommardag.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Henrik Holm

Verksamhetskoordinator

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde
Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd

Aktörer
Karlstads Energi
Kommunledningskontoret
Tenik- och fastighetsförvaltningen

Teknik eller metod
IoT
GIS
Öppna data

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?