Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Workshop Rudsskolan

Den moderna skolrestaurangen

Bakgrund

Karlstads kommun valdes ut till projektpart som en av fyra kommuner i projektet "Ett nytt recept för skolmåltider". Projektet drivs av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova. Projektet är en del i en större satsning kring mat och hållbarhet som ska öka olika aktörers förmåga att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Det är också ett av pilotprojekten i Vinnovas nya arbete med missionsinriktat angreppssätt, där flera organisationer på nationell, regional och lokal nivå arbetar i samma riktning mot ett gemensamt mål.

Karlstads kommun är en av utvecklingsmiljöerna och har arbetat med två hävstänger kopplat till förändring i skolmåltidssystemet där måltidsmiljö varit ett av områdena.

Angreppssätt

Vi ville utforska möjligheten att skapa en måltidsmiljö som inte är en traditionell matsal utan en restaurangliknande, trevlig miljö. Att skapa en modern skolrestaurang med en måltidsmiljö som är en upplevelse för eleverna, dit eleverna vill gå, där de trivs och inte upplever stress. En plats där det är lätt att göra hållbara val. Vi ville även att eleverna ska äta skollunch i stället för att lämna skolområdet för en mindre nyttig måltid eller att de inte äter lunch alls.

Vi angrep utmaningen genom att välja ut Rudsskolan som testmiljö och involvera eleverna i flera steg i processen. Vi använde tjänstedesign som metod för att undersöka elevernas behov och hur de skulle önska att skolrestaurangen skulle se ut. Vi arbetade med enkäter och visualisering till eleverna på hela skolan, vi gjorde även kvalitativa intervjuer för att förstå hur de skulle vilja ha det i restaurangen och workshop med en grupp av elever där vi jobbade med "mood boards" och stimulimaterial. Vi anlitade också en inredningsarkitekt som översatte elevernas önskemål i skisser som sedan eleverna fick tycka till om. Prototypen (måltidsmiljön) färdigställdes sedan på en vecka.

Vi fick fram elevernas önskemål tydligt i resultatet:

 • En måltidsmiljö med rum i rummet, olika zoner (social zon, lugn zon, grönskande zon).
 • Nedsänkt och dämpad belysning.
 • Färgval som utmanar det traditionella.
 • Tyger, bekväma möbler, sittbänk länks väggar för utnyttjande av yta och flexibla sittplatser.
 • Variation av bord (höga, lägre, runda, barbord).
 • Återbruk och uppfräschning av befintliga möbler.
 • Ett hälsobord som lockar till hållbara val.
 • Värde

Värde

Arbetet på Rudsskolan utvärderades bland annat genom en enkät:

 • Två tredjedelar av eleverna upplevde mer trivsel.
 • 56 procent upplevde bättre ljudnivå.
 • 45 procent upplevde ökad trygghet.
 • 82 procent upplevde ökad restaurangkänsla.

Vi ser också att fler elever väljer att äta i skolrestaurangen. Lärdomarna har tagits in i kommunens funktionsprogram och nya skolrestauranger byggs nu i enlighet med konceptet. Lärdomarna samlas som en del av projektet "Ett nytt recept för skolmåltider" i en "Kokbok för måltidsmiljö" som kommer att spridas nationellt.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Linnea Olsson Lee

Koststrateg

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde
Utbilda för lärande och sysselsättning genom livets alla skeden

Aktörer

 • Barn- och ungdomsförvaltningen.
 • Teknik- och fastighetsförvaltningen
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
 • Extern aktör

Teknik eller metod
Tjänstedesign

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?