Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
En digital visualisering av en lägenhet
Locka

Locka

Digital inspirationsmiljö

Bakgrund

Karlstad har arbetat med visnings/inspirationsmiljöer för smarta produkter och digitala tjänster sedan 2016. Syftet med inspirationsmiljöer är att visa invånaren på smarta produkter och digitala tjänster för att inspirera till självständighet och oberoende. Dessa miljöer har enbart varit fysiska men i samband med pandemin kom idén om att skapa en virtuell/digital miljö för att enkelt tillgängliggöra information om produkter och tjänster som ger invånaren en enklare, tryggare och mer självständig vardag. Denna idé blev möjlig att genomföra genom medverkan i det internationella Vinnovaprojektet A5GARD och den digitala inspirationsmiljön stod klar i september 2023.

Angreppssätt

Under pandemin fanns inte tid för att genomföra hela projektet. Därför fick idén till start genomföras lite "provisoriskt" då vård- och omsorgsförvaltningen tog fram en informationsfilm om hur smarta saker kan skapa en enklare vardag. Filmen kallade vi det digitalt stödjande hemmet och visar på hur en person med stöd av smarta lösningar förenklar sin tillvaro.
Dock såg vi att det fanns ett värde av att skapa en virtuell lägenhet där besökare kunde gå en rundtur, få fakta och se via film hur smarta saker kan användas och göra skillnad i vardagen. Denna idé blev möjlig att genomföra genom medverkan i det internationella Vinnoaprojektet A5GARD och den digitala inspirationsmiljön stod klar i september 2023.

Värde

Värdet med den digitala inspirationsmiljön, som komplement till den fysiska, är att den är tillgänglig dygnet runt, invånare kan enkelt få information om smarta saker och digitala tjänster samt att det ger kunskap om hur man som enskild kan rigga sitt liv för att vara självständig så länge som möjligt.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Ann-Sophie Gustafsson

Utvecklingsledare

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde

  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv.
  • Strategiskt utveckla Karlstads kommun som organisation.

Aktörer
Vård- och omsorgsförvaltningen

Teknik eller metod
Övrigt

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?