Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Datorbild
Pcjumbocom, Pexels.com

Pcjumbocom, Pexels.com

Digital orosanmälan

Bakgrund

Idén började genom ett inkommet medborgarförslag där personen ville kunna göra en orosanmälan digitalt.

Angreppssätt

Tillsammans med medarbetare undersökte och utformade vi e-tjänsten som sedan testades av de aktörer som ska använda e-tjänsten och även av personen som lämnade in medborgarförslaget. Förbättringar gjordes iterativt i flera steg.

Värde

Nu är det möjligt att kunna lämna in en orosanmälan utanför kontorstid och att få hjälp med stödtexter hur orosanmälan ska skrivas.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Malin Ekberg

IT-Strateg

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde

  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv

Aktörer
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Teknik eller metod
Tjänstedesign

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-05-28

Hittade du det du sökte på sidan?