Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
En mobil med ett schema över dagens aktiviteter

Digitalt kognitivt stöd

Bakgrund

Personer med kognitiva utmaningar kan inte alltid ta till sig information, vägledning och stöd på det sätt som den är utformad i samhället. Det innebär att den information som finns behöver vara anpassad och ge stöd till individen för att klara sig på egen hand och få en delaktighet i samhället. Det har under lång tid funnits etablerade arbetssätt för att underlätta för personer med kognitiva utmaningar att tolka information men frågan om ett samlat digitalt kognitivt stöd kom från funktionsstödsverksamheten då de såg att det behövdes för en del av målgruppen.

Vid marknadsanalys framkom att det fanns flera digitala verktyg på marknaden för att ge individer stöd i vardagen, men de fungerade isolerat från varandra och för målgruppen blev det svårtillgängligt att ta till sig all den information man behöver, genom många verktyg, för att vara så självständig som möjligt i vardagen. Genom denna insikt såg vi ett behov av att finna ETT verktyg som gav möjlighet att samla bra information på EN plats med möjlighet att individanpassa informationen så långt som möjligt. Syftet var att underlätta för individen och ge möjlighet till ökad självständighet i det dagliga livet.

Angreppssätt

Arbetet startade utifrån funktionsstödsverksamhetens behov, med ett insiktsarbete där medarbetare och omsorgstagare inom vård- och omsorgsförvaltningen deltog. Arbetet gjordes för att få fram så mycket information som möjligt om de behov som förelåg, och även få idéer för kraven på lösningen. Därefter genomfördes en innovationsupphandling. Medarbetare och omsorgstagare har varit delaktiga i hela processen, även i utvecklingssamarbetet för att tjänsten skulle motsvara behovet så långt som möjligt.

Värde

Utifrån innovationsupphandlingen kom det fram en tjänst som heter Wellbee. Tjänsten finns idag som en etablerad och skalad tjänst på marknaden. Med Wellbee kan du skapa ett unikt stöd som passar just dig och du kan berika stödet med foton, pictogram, färgkoordinering, filmer och ljud. Verktyget kan individanpassas långt vilket gör att det passar väldigt många som har behov av kognitivt stöd för att fortsätta vara självständiga.

Ser hur Wellbee fungerar

Vill du veta mer? Hör av dig!

Ann-Sophie Gustafsson

Utvecklingsledare

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde

  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv.
  • Strategiskt utveckla Karlstads kommun som organisation.

Aktörer
Vård- och omsorgsförvaltningen

Teknik eller metod
Tjänstedesign
Efterfrågeacceleration

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?