Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
En kvinna står och härmar en rörelse från en annan kvinna som visas på en skärm
Habbie

Habbie

Digitalt stöd för rehabilitering - HABBIE

Bakgrund

Utifrån demografiutmaningen med ett ökat antal äldre och färre i den yrkesverksamma åldersgruppen behöver glappet mellan behov och kompetensförsörjning täppas till med nya och alternativa lösningar för att leverera vård och omsorg. Inom just rehabilitering fanns inte lämpliga digitala lösningar för äldre personer eller personer med kognitiva utmaningar. Därav kom idén om att ta fram en lösning där den enskilde ser sig själv samtidigt som den ser en digital fysioterapeut som vägleder den enskilde genom tränings/rehabiliteringsprogrammet.

Angreppssätt

Vård- och omsorgsförvaltningen pitchade idén i olika forum och på en workshop genom Digital Well Arena knöts en kontakt med en kreativ firma som var beredda att ta sig an idén. Bolaget ansökte om, och blev beviljat utvecklingsstöd via Vinnova, med Vård- och omsorgsförvaltningen och Karlstad kommun som part. Utifrån beviljade medel startade en gemensam skapandeprocess där medarbetare och omsorgstagare involverades från start tills dess att tjänsten var utvecklad.

Värde

Initiativet ledde till att det idag finns en färdig tjänst på marknaden som heter HABBIE. Genom Habbie kan vi använda teknik där det är möjligt att göra det, och låta våra medarbetare vara hos de omsorgstagare som bäst behöver personlig handräckning. Värden som uppstår är att vi resursoptimerar och därmed kan tillgodose att fler personer får tillgång till rehabilitering samtidigt. Vi anpassar hur vi kan genomföra rehabilitering med olika medel, bättre uppföljning, återkoppling och kontakt vilket leder till ökad kvalitet.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Ann-Sophie Gustafsson

Utvecklingsledare

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde

  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv
  • Strategiskt utveckla Karlstads kommun som organisation

Aktörer
Vård- och omsorgsförvaltningen

Teknik eller metod
Tjänstedesign

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?