Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Utvecklas
En drönare står på en rund matta
Okänd

Okänd

Drönare för stadsplanering

Bakgrund

Drönarverksamhet med tillhörande tillstånd är idag etablerat i Karlstads kommun och Karlstad är en av de första kommunerna i Sverige som fått tillstånd att köra med drönare över bebyggda områden. Syftet med drönarna är främst att effektivisera insamling av data i form av geodata som ligger till grund för hela samhällsbyggnadsprocessen. Men efterfrågan har varit stor inom flera verksamheter och verksamheten kommer nu att utvecklas utifrån denna.

Angreppssätt

Arbetet har inneburit omvärldsbevakning och inventering av behoven genom samverkan med andra verksamheter, både internt och med andra kommuner. En viktig del i arbetet har varit att få de tillstånd som krävs för att kunna nyttja drönare över kommun vilket vi nu har fått godkänt av Transportstyrelsen.

Värde

För den egna verksamheten innebär arbetet ett effektivare arbetssätt för insamling av geodata för beslut men även nya möjligheter till att presentera och visualisera utveckling av vår stad och landsbygd.

Tekniken effektiviserar även andra områden som mängdberäkning av massor/deponi, trafikanalyser med mera. Ytterligare områden som skulle kunna utvecklas är lägesbilder och övervakning i krissituationer, vatten- och luftprover, identifiering och inspektering av skred samt inspektering av byggnader, industri eller ledningar vid läckage, för att nämna några områden.

Generellt kan vi se en ökad kvalitet, avlastad personal, snabbare utförd uppgift, ökad säkerhet, minskad miljöpåverkan och minskade kostnader som hittills uppnådda värden.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Lars-Håkan Bengtsson

Lantmäterichef

Om initiativet

Status
Utvecklas

Samverkansområde

  • Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd
  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv
  • Strategiskt utveckla Karlstads kommun som organisation

Aktörer
Stadsbyggnadsförvaltningen

Teknik eller metod
Övrigt

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?