Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
En poster med texten stort tack för alla förslag till elevborgarråd för klimatet som nu lämnas över till kommunens politiker
Fotograf okänd

Fotograf okänd

Elevborgarråd för klimatet

Bakgrund

Barn och ungas oro för framtiden, oro för ett förändrat klimat, miljöutmaningar och känslan av bristen av möjlighet att påverka framtiden la grunden för Elevborgarråd för klimatet.

Angreppssätt

Elevborgarråd för klimatet är ett projekt som under två års tid utforskade möjligheten att arbeta med elevinvolvering i komplexa samhällsfrågor och öka barns delaktighet i dessa. Kommunens elever gav 967 förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart, ett 40-tal elevrepresentanter arbetade med förslagen på en elevdemokratiworkshop (april 2023) och 67 skarpa förslag lämnades över till kommunens politiker och har utretts likt medborgarförslag i olika nämnder och bolag.
Elevborgarråd för klimatet innefattar även omfattande kunskapshöjande insatser för rektorer, skolpersonal och elever kopplat till miljö och klimat.

Värde

Initiativet har rönt stort intresse nationellt och många kommuner undersöker möjligheten att utveckla konceptet. Av elevernas 67 förslag är 26 förslag är beslutade att genomföras i kommunens nämnder, 19 ska utredas vidare. Glädjande är att många av elevförslagen redan genomförs i ordinarie verksamhet (minst 11 stycken). Totalt är det i nuläget 56 förslag som ska genomföras/genomförs/utreds, av totalt 67 förslag. Eleverna själva vittnat om en ökad tro på demokrati och elevinflytande efter den stora återträffen 12 april 2024.

Elevcitat från återträffen

  • ”Skönt att många genomförs och att mycket redan görs. Trodde att det skulle vara mer som inte gick att genomföra än vad som redovisades”.
  • ”Vi tycker att politikerna har lyssnat. Bra att de tog upp alla förslag och berättade om varför förslagen inte genomfördes eller togs vidare. Det kändes jätteviktigt”.
  • ”Innan kände vi att politikerna inte lyssnade. Detta arbete har gjort att vi känner att de lyssnade på oss mer än tidigare. Vi lärde oss mer om kommunala beslutsprocesser också vilket var roligt”.
  • ”Eleverna upplever att de blivit lyssnade till och att politikerna tagit till sig och möjliggjort många idéer, de förstår att politikerna behöver prioritera och är glada över tanken om ett nytt Elevborgarråd”.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Klara Perhamre

Miljöstrateg

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde

  • Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd

Aktörer
Barn- och ungdomsförvaltningen

Teknik eller metod
Övrigt

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-05-31

Hittade du det du sökte på sidan?