Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Mobilisering
En illustration av en robot med kugghjul och statistik runt sig
Shutterstock

Shutterstock

Enklare tillståndsprövning
med AI

Bakgrund

När en entreprenör/medborgare ska ansöka om tillstånd för att denne vill göra något på vår mark möts man inte sällan av flera ansökansförfaranden för olika tillstånd. Kommunen upplevs byråkratisk, krånglig och enorma resurser läggs ner för att hantera dessa tillstånd.

Vi har byggt våra tjänsteorganisationer utifrån varje förvaltning, enhet och organisations logik inom Karlstads kommun, Polismyndigheten och Länsstyrelsen och här finns enorm potential till effektivisering, medborgarnytta och ökad tillväxt om vi jobbade på ett smartare sätt.

Angreppssätt

Vi använde tjänstedesign som metod och gjorde inledningsvis ett antal kundresor för gamla tillståndsprövningar för olika typer av idéer från entreprenörer/ medborgare. Vi utforskade problemet i otaliga djupintervjuer av medarbetare i de kommunala tillståndsprocesserna. I workshops har designidéer tagits fram och motiverats utifrån kundresornas insikter för att till slut välja ut den generiska AI-assistenten.

Generisk AI-assistent för medborgares idéer centrerar på utvecklingen av AI-baserad chatbota-assistent för att vägleda användare genom komplexa tillståndsprocesser för markupplåtelse. I stället för att fokusera på en tillståndsprocess i taget så skapar vi en tjänst som hanterar den oftast komplicerade vägen för entreprenören/medborgaren när flera tillstånd ska hanteras parallellt.

Värde

  • Att samverka och skapa gemensamma tjänster med entreprenören och medborgaren i fokus.
  • Att lära sig använda negativ feedback (kundresorna) som bränsle för att våga skapa helt nya tjänster baserat på helheten oavsett hur många lagrum och praktiker som behöver kombineras.
  • Att som kommuner skapa lärande kring generisk AI och skapa och hantera syntetiska data i hela Värmland med mindre kommuner med andra förutsättningar.
  • Samverka med värmländsk näringsliv och akademi kring generisk AI för samhällsnytta i hela Värmland.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Bo Jacob Enqvist

Innovationsledare

Om initiativet

Status
Mobilisering

Samverkansområde

  • Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd
  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv

Aktörer
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Extern aktör
Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik eller metod
AI
Datahantering
Tjänstedesign

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?