Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Utvecklas
Tre kvinnor står och pratar med varandra utomhus
Okänd

Okänd

Gröna och trygga miljöer i Våxnäs

Bakgrund

Projektet har formats utifrån behovet att Våxnäsbor i större utsträckning vill mötas och komma ut från sina lägenheter för att känna tillit och uppleva ökad trygghet. Byggprojektet har haft en grundläggande avsikt att Våxnäsborna ska påverka sin egna närmiljö och skapa en delaktighet i hur platserna ska utformas. Projektets innovationshöjd ligger bland annat i lärandet i allt från ansökan av medel; utformande av hanterbara dialoger; hur man drar nytta och samskapar med aktörer som är knutna till platsen i stället för att organisera i silostrukturer inom byggsektorn.

Angreppssätt

Projektet har använt tjänstedesign från ax till limpa i många loopar från det att projektet ansöktes om (Boverket) till att de slutgiltiga designlösningarna förädlas av entreprenör med förenklad projektering. En stor tyngd har lagts på att involvera och föra konstruktiv designdialog med olika Våxnäsbor. För att komma närmare behoven har befintliga aktörer använts smart med väsentligt ökad träffsäkerhet och värdeskapande som följd. Totalt har 16 olika enkla dialoger med över 300 Våxnäsbor genomförts för olika målgrupper.

Värde

Det finns massor av värde och lärdomar som kan skalas på många olika sätt. Dels om designdialoger (en slags medborgardialog) och hitta medborgaren i det vi bygge; dels aktörsinvolvering för faktisk påverkan; att dra nytta av den tillit och sociala strukturer som finns på en plats; utveckling av flera olika komplexa samhällsproblem samtidigt som trygghet och ökad biologisk mångfald. Detta samtidigt som projektet lett fram till konkreta lösningar som en fjärilsäng, lek- och hängmiljöer för olika barn och ungdomar, utvecklande av medborgarträdgård samt en grodpark.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Bo Jacob Enqvist

Innovationsledare

Om initiativet

Status
Utvecklas

Samverkansområde

  • Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd
  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv

Aktörer
Barn- och ungdomsförvaltningen
Karlstads Bostads AB
Kultur- och fritidsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik eller metod
Tjänstedesign

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?