Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Sopsaltning i Karlstad

Karlstadslaken - halkbekämpning

Bakgrund

Driftutvecklaren Thomas Stomberg på Karlstad kommun upplevde vintern 2014/2015 att kommunen hade problem med återfrysning i sin väghållning, speciellt vid gång och cykelvägar. Det är på den vägen karlstadlaken kom till. Karlstadlaken är en saltblandning som tål lägre temperaturer än vanliga saltblandningar och som därför är mer effektiv och skonsam mot miljön.

Angreppssätt

2015 undersöktes varför VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut Länk till annan webbplats.) bedömde sopasaltningen så undermålig i Karlstad. I samband med det uppmärksammades det att detta var ett nationellt problem.

Ett personligt engagemang och laborerande i frys beredde vägen för innovationen kring Karlstadslaken. Efter ett års laborerande ledde Karlstadslaken till att vintergatorna torkar upp lika fort som om man har en ren natriumkloridlösning samtidigt som halkbekämpningen förbättras i betydligt lägre temperaturer och idag är Karlstadlaken skalad på marknaden.

Värde

  • Kostnadsbesparingar, ständigt lärande vilket bäddar för ständigt nya förbättringar och helt nya innovationer.
  • Det är flera forskare som nu, nio år senare, regelbundet står i kontakt med Thomas för utveckling för bland annat halkbekämpning.
  • Företag har produktutvecklat anläggningsmaskiner efter idéer från Thomas innan skalning på marknaden.
  • Idag går Thomas i bräschen för olika typer av ny halkbekämpning i Sverige tillsammans med VTI. Karlstadslaken är idag ett begrepp bland landets halkbekämpare.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Thomas Stomberg

Driftutvecklare

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde
Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd

Aktörer
Extern aktör
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik eller metod
Övrigt

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-05-31

Hittade du det du sökte på sidan?