Färgglada fruktshots står serverade på ett bord
Okänd

Mat hela dagen

Bakgrund

Karlstads kommun valdes ut till projektpart som en av fyra kommuner i projektet "Ett nytt recept för skolmåltider". Projektet drivs av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova. Projektet är en del i en större satsning kring mat och hållbarhet som ska öka olika aktörers förmåga att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Det är också ett av pilotprojekten i Vinnovas nya arbete med missionsinriktat angreppssätt, där flera organisationer på nationell, regional och lokal nivå arbetar i samma riktning mot ett gemensamt mål.

Karlstads kommun är en av utvecklingsmiljöerna och har arbetat med två hävstänger kopplat till förändring i skolmåltidssystemet där måltidsmiljö varit ett av områdena.

Angreppssätt

Vi ville undersöka om vi kunde utnyttja skolrestaurangen en större del av dagen och locka eleverna att komma dit även utanför lunchtid. Vi såg problem med att elever lämnade skolområdet för att köpa något att äta och dricka. När vi frågade eleverna kunde de tänka sig att välja ett nyttigt mellanmål på skolan om det var gratis men när de använde sina egna pengar ville de köpa gott och onyttigt. Vi hade också högstadieskolor där det var problem med skadegörelse eller där det inte fanns trevliga sociala utrymmen för eleverna att vara på under rasten. Vi visste också att många elever inte åt frukost eller kände sig orkeslösa på lektionerna på eftermiddagen.

Vi samlade nyckelroller på Norrstrandsskolan i en workshop och skapade ett koncept med en restaurang som stod öppen hela dagen och en energibuffé uppdukad på förmiddagar och eftermiddagar. Vi startade ett samarbete med en matbutik som levererar "svinn-varor" som de annars skulle ha slängt som köket gör smoothies, röror och energishots av.

Värde

Vi ser en mycket positiv effekt av satsningen. Måltidspersonal och andra vuxna bygger relationer med eleverna utanför lektionstid och restaurangen blir en arena att prata om hälsa och hållbarhet. Skolsköterska anger att hon kan hänvisa dit om elever kommer med huvudvärk. Lärare kan skapa "energipauser" under lektionerna och ta med hela klassen till restaurangen för att fylla på med energi för att orka resten av skoldagen.

I en enkätuppföljning angav 70 procent av högstadieeleverna att de besöker skolrestaurangen utanför lunchtid minst en dag i veckan. 19 procent av eleverna uppgav att de besökte skolrestaurangen fem dagar i veckan utanför lunchtid. Av dem som besökte skolrestaurangen utanför lunchtid uppgav 32 procent att de ofta eller alltid åt något från energibuffén.

Konceptet finns nu på två högstadieskolor (Norrstrandsskolan och Mariebergsskolan). På Mariebergsskolan har även en större satsning gjorts på att skapa en trivsam restaurangmiljö och där väljer många elever att "hänga" under skoldagen.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Linnea Olsson Lee

Koststrateg

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde
Utbilda för lärande och sysselsättning genom livets alla skeden

Aktörer
Barn- och ungdomsförvaltningen

Teknik eller metod
Tjänstedesign

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Taggar för sidan

Kommun och politik

Sidan uppdaterad: 2024-05-22

22 Juli 2024