Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Utvecklas
En illustration av en person som kollar på statistik
Shutterstock

Shutterstock

Öppna geodata

Bakgrund

Tillgång till mer data och information skapar nya möjligheter för kunskapsinhämtning på en rad olika sätt. Förutom att enkelt kunna hitta information som skapar ny kunskap om samhället och offentliga verksamheter möjliggörs också nya förmågor inom t.ex. dataanalys, datavisualisering, datahantering, men också förmågan att samverka och samskapa innovativt. Från 2019 gäller nya direktiv och lagar om öppna och avgiftsfria data från den offentliga sektorn.

Angreppssätt

Vi har en målsättning att tillgängliggöra så stor del som möjligt av vår geodata som öppna data. Vi har påbörjat arbetet med att tillgängliggöra data genom att följa de nationella standarderna för en handfull olika datamängder och testa våra tänkta interna rutiner för att kunna publicera information till Sveriges dataportal. Under processen har det funnits ett utbyte med den Nationella dataverkstaden kring deras arbete med specifikationer för de olika datamängderna.

Värde

Förutsättningen för ett innovativt och datadrivet Karlstad är att kommunen har sin information öppen och tillgänglig på ett maskinläsbart sätt för alla aktörer.

Öppna geodata förbättrar kommuners samhällsplanering, resursanvändning och medborgardeltagande genom att möjliggöra datadrivna beslut, transparenta processer och optimerad infrastruktur. Genom att göra geografisk information fritt tillgänglig kan kommuner bli mer effektiva och responsiva, vilket gynnar både medborgare och lokalsamhället.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Elin Sundberg

GIS-Utvecklare

Om initiativet

Status
Utvecklas

Samverkansområde

  • Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd
  • Strategiskt utveckla Karlstads kommun som organisation

Aktörer
Kultur- och fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tenik- och fastighetsförvaltningen

Teknik eller metod
Öppna data

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-05-17

Hittade du det du sökte på sidan?