Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Utforskas
Parkering
Karlstads kommun

Karlstads kommun

Parkeringsdatahubben

Bakgrund

Målet med arbetet är att kunna erbjuda nya och bättre parkeringstjänster till karlstadsborna. Till exempel kunna se var det finns möjlighet att hitta ledig parkering på gatorna eller kunna få förslag på billigaste parkeringen i förhållande till ditt mål med resan.

Angreppssätt

Karlstads Parkering har i sin senaste upphandling av parkeringsappar tagit kontroll över den data som genereras. Med hjälp av datan kan bolaget sen styra parkering så att parkeringarna används för rätt typ av ändamål samt att parkeringstaxorna ligger på en lagom nivå.

Värde

Det långsiktiga värdet är att kunna behandla större datamängder för att öka förståelsen av behovet av parkeringar. Ett direkt värde kommer skapas i tjänster som kan minska tiden i sökandet efter ledig parkering längs gatorna.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Fredrik Gustafsson

Verksamhetsutvecklare

Om initiativet

Status
Utvecklas

Samverkansområde
Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd

Aktörer
Karlstads Parkerings AB

Teknik eller metod
Öppna data

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-18

Hittade du det du sökte på sidan?