Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Utvecklas
En illustration av en robot med kugghjul och statistik runt sig
Shutterstock

Shutterstock

Pilotprojekt AI i skolan

Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningens direktör gav under hösten 2023 ett uppdrag till IT-strateg och IT-pedagogerna på förvaltningen att jobba vidare med AI-frågan genom ta fram goda exempel och ge råd för hur vår personal kan dra nytta av AI både pedagogiskt och administrativt.

Angreppssätt

Genom omfattande omvärldsspaningar (både nationellt och internationellt) så togs råd och förhållningssätt fram utifrån kommunens riktlinjer. Därefter hölls ett stort antal workshops med arbetslag i hela förvaltningen, ledningsgrupper och stabspersonal. Utifrån dessa workshops har även flera AI-verktyg testats och utvärderats och många diskussioner har förts kring fallgropar och vinster med AI.

Värde

Initiativet har lett till att vi ska utvärdera Copilot och "AI-skolans" moduler, dvs färdigpromptade moduler, speciellt framtagna för undervisning. Inom AI-skolan finns även ett tydligt hälsofrämjande tankesätt, där t.ex. mikropauser, Brain breaks och ergonomi har en stor roll för om ett digitaliserat arbetssätt ska vara hållbart i längden. Initiativet har alltså vidgats från att handla bara om AI till att även tänka bredare. Våren 2024 testar all personal på förvaltningen AI-skolans moduler och i augusti 2024 kommer all personal få en föreläsning om AI och hälsa i Sundstaaulan i samband med uppstarten.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Anders Lenz

IT-Strateg

Om initiativet

Status
Utvecklas

Samverkansområde

  • Utbilda för lärande och sysselsättning genom livets alla skeden
  • Strategiskt utveckla Karlstads kommun som organisation

Aktörer
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Teknik eller metod
AI

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?