Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Implementeras
En gul boj som flyter i mitten av Sundstatjärn
Shutterstock

Shutterstock

Proaktiv dataanalys

Bakgrund

I skolans värld samlar vi in en stor mängd data via enkäter, intervjuer, resultat, statistik.
Den stora utmaningen är hur vi ska använda datan och vilken data som ger mest effekt?
Vilka indikatorer kan ge mest måluppfyllelse? Detta var den utmaning vi stod inför.

Angreppssätt

Genom att korsköra delar av vår statistik med en nationell studie som Skolverket genomfört, så kunde vi se vilka faktorer som spelar störst roll för om våra blivande elever skulle lyckas med sina gymnasiestudier eller inte. Det som hade störst påverkan var vilket meritvärde eleverna hade i årskurs 9 samt deras betyg i matematik/svensk/engelska + vilket gymnasieprogram de valt. Vi satte därför ihop en vy i PowerBI som visade hur våra kommande elever låg till utifrån dessa indikatorer.

Värde

Initiativet innebär att våra rektorer på gymnasiet, redan ett halvår innan eleverna börjat årskurs 1, kan få en indikation på hur väl förberedda eleverna är för sina gymnasiestudier. Detta innebär att det finns tid att direkt från skolstart sätta in stöd i t.ex. matematik eller engelska. Istället för att upptäcka att eleverna får F-betyg och därefter försöka ge extra stöd, så kan arbetet ske i förebyggande, proaktivt syfte.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Anders Lenz

IT-Strateg

Om initiativet

Status
Implementeras

Samverkansområde
Utbilda för lärande och sysselsättning genom livets alla skeden

Aktörer
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Teknik eller metod
Övrigt

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-05-22

Hittade du det du sökte på sidan?