Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Sopsaltning i Karlstad

Recept för renare luft

Bakgrund

I svenska städer utgör dålig luftkvalitet på grund av partiklar ett enormt hälsoproblem. I slutet på vintern och under våren ligger många toppar i kommunernas mätningar mot uppsatta luftkvalitetmål. Partiklar frigörs på grund av slitage och virvlar runt från de upptorkade körbanorna.

I sammanhanget kan sägas att år 2021 rapporterade European Environment Agency i en rapport att 253 000 människors död kan kopplas till luftkvalitetsproblem orsakat av partiklar.

Angreppssätt

Thomas Stomberg, driftutvecklare på Maskin- och verkstadsenheten på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun, har byggt upp testkapacitet för att driva förstudier i kommunen men också nationellt med aktörer som VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Thomas har genom mätningar på minutnivå kunnat testa fram en saltblandning med ren kaliumklorid i små mängder som varierar med olika faktorer som exempelvis väder.

Värde

PM10-lösningen används idag för att binda partiklar i enstaka kommuner i Sverige utöver Karlstads kommun. Karlstads kommuns luftkvalitet kan hållas under gränsvärden vilket medför minskad risk för dyra viten från myndigheter i frågor om luftkvalitet kopplat till partiklar. PM10-laken kan förändra luftkvaliteten på en global nivå i våra städer.

Utöver detta har maskin- och verkstadsenheten har med flera projekt som började med Karlstadslaken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och fortsatt med PM10-laken skapat en testmiljö för mätning, genomförande av idéer, förändrade arbetssätt och teknisk tillämpning för att skapa miljömässig samt ekonomisk hållbarhet eller samhällsnytta. Testkapaciteten och kunskapen har visat sig ha ett enormt värde för flera förvaltningar och utveckling av Karlstads kommun där idéer prövas och implementeras med korta ledtider.

Bakom Thomas finns ett ledarskap som förändrat kulturen över tid på enheten där möjligheten att skapa förändring och ifrågasätta det rådande har blivit vardag. Med så många lyckade innovationer och testkapaciteten för nya idéer och problemlösning har en en förändrad syn på vad som är möjligt skapats. Det är inspirerande för hela Karlstads kommun vad en testmiljö och personligt driv på det här sättet kan medföra.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Thomas Stomberg

Driftutvecklare

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde
Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd

Aktörer
Miljöförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik eller metod
Öppna data

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?