Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Bild på den cirkulära popup-gallerian Rundgång, kläder, skor, smycken i sprakande färger i montrar byggda av ljus plywood.
Emma Sundh

Emma Sundh

Rundgång: Cirkulär popup-galleria

Bakgrund

Rundgång grundade sig i en politisk motion, ett medborgarförslag, ett åtgärdsförslag från Elevborgarråd för klimatet samt satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030. Insatsen drevs av Karlstads kommun, Karlstads Energi och Mitt i City samt Karlstads universitet, med hjälp av flera möjliggörare från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.

Secondhand-handeln ökar alltmer, men många aktörer upplever trösklar för att etablera sig i centrala Karlstad, vilket sänker tillgängligheten för Karlstadsborna att konsumera hållbart.

Angreppssätt

Rundgångs idé var en "krispig" popup-galleria i centrala Karlstad som ger en hint om framtidens handel, visar möjligheterna med cirkulära affärsmodeller, paketerar återbruk på ett attraktivt sätt och ger de cirkulära satsningarna ett skyltfönster.

Genom en flexibel modell kunde aktörer, efter en ansökan med uppställda kriterier, hyra in sig i en del av en lokal under en kortare tid. Alla aktörer hade erbjudanden inom cirkulär ekonomi, till exempel secondhand, remake, reparation eller uthyrning. Fokus lades också på paketeringen av konceptet för att engagera en bred målgrupp.

Värde

Syftet var att minska klimatpåverkan och avfallsmängderna samt bidra till ett levande centrum och hållbara affärsmodeller.

Rundgång i siffror:

 • Besök: 56 897
 • Antal produkter sålda: 3 548
 • Total försäljning: 588 683 kr
 • Klimatnytta: 21 ton CO2e
 • Medieinslag: 16
 • Följare på Instagram: 1 721

Utöver ovanstående resultat ledde Rundgång bland annat till höjd kunskap bland Karlstadsborna om cirkulär handel och projektet har fått stor spridning nationellt, bland annat genom en stor mängd studiebesök, vilket också lett till profilering av Karlstad.

Efter projektets slut bestämde sig privata aktörer för att driva vidare idén och piloten har genom detta blivit permanent.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Henric Barkman

Miljöstrateg

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde
Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd

Aktörer

 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
 • Extern aktör
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
 • Karlstads Energi
 • Miljöförvaltningen

Teknik eller metod
Cirkulär ekonomi
Lean startup
Systemdesign

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?