Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Utvecklas
Olika grönsaker
Photostuck

Photostuck

SKAFF - upphandla i en app

Bakgrund

Ett nytt recept för skolmåltider är ett projekt som drivs av livsmedelsverket och finansieras av Vinnova men målet att hitta innovativa lösningar som kan göra stor skillnad för skolmåltider.

Skolor vill gärna laga mat med tillförlitliga produkter där ursprung och kvalitén kan säkras exempelvis genom ett enkelt studiebesök och samtal med producenten. Närproduktion behöver synkas med närkonsumtion men idag saknas lösningar för detta. Det finns behov av en lösning så att offentlig sektor kan vara en betydande och relevant aktör för närproducenter så Karlstadborna kan få njuta av god lokalproducerad mat.

Angreppssätt

Den digitala lösningen är ett planeringsverktyg för kockar och producenter som ska sammanfatta beställningar som görs långt i förväg för att ge bättre möjlighet till producenter att planera sin produktion och leveranser. Beställningar som görs av kockas bearbetas digitalt som en upphandling i ett dynamiskt inköpssystem och blir på så vis också ett legitimt avtal - varje beställning bli en upphandling i sig.

Karlstad Teknikcenter och studenter inom digital kommunikation vid Karlstads universitet exemplifierade idén under första året av arbetet och byggde även tio olika webbsidor som sedan generades till en prototyp. Under år två och tre av arbetet blev Karlstadsidén ihopkopplad med Vallentuna kommun som har jobbat med liknande tema, fast med upphandling som startpunkt.

Prototypen SKAFF utvecklas fortfarande i samarbete med Vallentuna kommun, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten. SKAFF beräknas testas våren 2025.

Värde

Målet är att öka andelen närproducerad mat i offentlig sektor men även stärka självförsörjningsgraden i Värmland. Kommunikation mellan kockar och producenter bli betydligt mer effektiv, då är det möjligt att producera det som närkonsumenter efterfrågar till rätt pris och rätt kvalité. Producenterna kan ha offentlig sektor som en pålitlig kund och karlstadsborna får mat från området serverat i skolor och äldreomsorgen.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Alain Grenard

Kostchef

Om initiativet

Status
Utvecklas

Samverkansområde
Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd

Aktörer

  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
  • Extern aktör

Teknik eller metod
Tjänstedesign

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?