Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Implementeras
En kvinna står och härmar en rörelse från en annan kvinna som visas på en skärm

Smart and Safe

Bakgrund

Compare är samordnare för projektet Smart and Safe där Karlstads kommun, Polismyndigheten, Karlstads universitet och Karlstads Energi samverkar för att skapa miljöer som upplevs som säkrare med hjälp av IoT-lösningar.

Angreppssätt

Smart and Safe syftar till att jämföra olika angreppssätt:

  • En process för ett behovsstyrt arbetssätt där behovet står i centrum och genom innovationsupphandlingsmetoder (Demand Acceleration) kan man gå från behov till implementerad lösning mer effektivt.
  • En process för ett teknikdrivet arbetssätt där konkreta tekniska lösningar ska utvecklas tillsammans med behovsägare och möjliggörare i tvärfunktionella team.

Tillvägagångssätten kommer att analyseras om själva processen har en inverkan på resultatet eller tillför andra positiva aspekter via implementeringen.

Värde

Smart and Safe's övergripande mål är att öka den upplevda säkerheten för barn och unga i offentliga miljöer. Detta ska ske genom användning av Internet of Things (IoT) lösningar i syfte att ta tillvara och möjliggöra användning av modern teknik och smarta lösningar i offentliga miljöer.

Projektet syftar till att samla aktörer som vanligtvis inte samarbetar för att skapa rörelse kring gemensamma utmaningar i samhället, där upplevd trygghet i offentliga utemiljöer är en sådan.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Thomas Wernerheim

Utvecklingsstrateg

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde

  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv

Aktörer
Extern aktör
Kommunledningskontoret
Karlstads Energi

Teknik eller metod
IoT, GIS

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-05-29

Hittade du det du sökte på sidan?