Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Utvecklas
Parkering
Karlstads kommun

Karlstads kommun

Tjänsteskjuts

Bakgrund

Att byta ut en del tjänstebilar mot en resetjänst där man får skjuts är tänkt som ett komplement i den palett av transportfordon som kommunen erbjuder när inte cyklar, tjänstebilar, privatbilar och kollektivtrafik är lämplig. För en prisvärd helhetslösning måste verksamheterna minska antalet tjänstebilar. Tjänsten är inte till för de som behöver bil hela dagar, men många har bara behovet att förflytta sig till möten och kanske jobba samtidigt. Här kommer tjänsteskjutsen in som en delningslösning där en taxilösning skjutsar medarbetarna dit de vill åka på ett enkelt sätt. Det blir som en försäkringslösning att alltid kunna komma till resmålen med bil även om det är brist på tjänstebilar och cyklande inte fungerar.

Angreppssätt

Vi kommer under pilotfasen att ha viss glädje av Helsingborgsmodellen som vi sneglar på. Start för piloten planeras till den 1 september 2024 genom att i tre steg låta personalen i huset få tillgång till tjänsten, först ett tiotal medarbetare tills vi ser att det fungerar från beställning till fakturering utan att några bilar tas bort. Sedan kopplar vi på lite fler personer och tar bort bilarna för att slutligen ge alla 360 anställda i huset möjligheten. När avtalskostnaden för direktupphandlingen uppnåtts avslutas piloten, dock som längst till 2026-08-30. IVL Svenska Miljöinstitutet har även fått bidrag från Drive Sweden om att följa och stödja projektet samt ge en bra uppföljning.

Värde

Pilotprojektet ska prova möjligheten till att införa ett nytt färdsätt för kommunens personal där tjänsteskjuts på ett jämställt sätt kompletterar utbudet av färdmedel för tjänsteresor samtidigt som taxileverantören får en bättre täckningsgrad med befintlig bilpark. Att minska på antalet hyrda tjänstebilar bedöms fungera tack vare att möjligheten till tjänsteskjuts och cykling. Effekten blir då en lägre totalkostnad för kommunen. Andra effektmål är att behovet av parkeringsplatser minskar, att personalen cyklar mer, blir mer kostnadsmedveten, stressar mindre och får mer produktiva arbetsdagar, med möjlighet till arbete även under restiden. Tjänsteskjuts är även skalbar till fler arbetsplatser i framtiden. Effekterna på den lokala arbetsmarknaden ger möjligheter till samhällsekonomiska vinster. Om nya tjänster leder till nya arbetstillfällen för personer som idag har svårt att få jobb minskar bidragsberoendet och utanförskapet till förmån för såväl välbefinnandet som offentligt satsade medel. I större skala kan tjänsteskjuts även bidra till att sänka exempelvis skolskjutskostnaden genom att öka täckningsgraden för taxiföretagen mellan skolstart och skolslut.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Gunnar Persson

Miljösamordnare

Om initiativet

Status
Utvecklas

Samverkansområde

  • Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd
  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv
  • Strategiskt utveckla Karlstads kommun som organisation

Aktörer
Extern aktör
Kommunledningskontoret
Miljöförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik eller metod
Övrigt

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-05-20

Hittade du det du sökte på sidan?