Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Två kvinnor och en man står med VR-utrustning i händerna
Okänd

Okänd

Upplev min verklighet

Bakgrund

Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom. Det innebär att det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige idag. Antalet kommer nästan att fördubblas fram till år 2050. Om man även lägger till personer med annan form av kognitiv svikt, exempelvis minnesstörning, hallucinationer, nedsatt förståelse, nedsatt impulskontroll, nedsatt föreställningsförmåga, så blir antalet långt större. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer har de rätt till en individanpassad vård och omsorg, vilket innebär att vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet.

Karlstads kommun undersöker möjligheten att upphandla en digital tjänst som kan få människor att uppleva hur det känns att leva med kognitiv svikt, det kan tex vara minnesstörning, hallucinationer, nedsatt förståelse, nedsatt impulskontroll eller nedsatt föreställningsförmåga.

Utmaning

Hur skulle vi, med hjälp av digitala lösningar, kunna få människor att uppleva hur det känns att leva med kognitiv svikt på ett sätt som skulle kunna:

  • fungera som en del i utbildning/vidareutbildning för personal?
  • bidra till bättre förståelse för de berördas situation?
  • innebära att de som tar del av tjänsten får förmågan att göra vardagen mer begriplig för de berörda individerna, och bemöta även behoven hos de individer som inte kan uttrycka vad de vill och behöver, och därigenom öka känslan av trygghet och förtroende?
  • skalas upp för att nå fler?

Angreppssätt

Vi kommer jobba enligt efterfrågeaccelerationsmetodik Länk till annan webbplats..

För er som bolag innebär det bland annat att ni kommer jobba tillsammans med verksamhet och användare från Karlstads kommun i en process där även andra bolag kan ingå för att utforma en värdeskapande lösning.

För Karlstads kommun är det centralt att den framtagna lösningen blir hållbar över tid. Vi kommer därför på olika sätt att stödja er som bolag för att säkra en kommersiellt skalbar lösning på marknaden.

För er som behovsägare så finns möjlighet att engagera sig i projektet och påverka på olika sätt så att lösningen utformas på ett sätt som kan, efter upphandling, skapa värde hos många flera utanför Karlstads kommun.

Värde

I utbildningar av vårdpersonal idag ges ofta möjlighet att prova på olika situationer eller omständigheter för att lättare kunna sätta sig in i patienternas verklighet, exempelvis hur det är att ha en synnedsättning, eller ta sig runt i en rullstol. Det är inte lika lätt att förstå hur det är att leva med kognitiv svikt, och det är också en patientgrupp som har svårt att kommunicera sina behov.

Målsättningarna med projektet är

  • Användare ska uppleva en ökad förståelse för omsorgstagarnas situationer och utmaningar
  • Omsorgstagare skall uppleva en förbättrad omsorg

Lyssna på hur verkligheten kan upplevas av personer med olika svårigheter

Vill du veta mer? Hör av dig!

Ann-Sophie Gustafsson

Utvecklingsledare

Om initiativet

Status
Klar

Samverkansområde

  • Utbilda för lärande och sysselsättning genom livets alla skeden
  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv

Aktörer
Vård- och omsorgsförvaltningen

Teknik eller metod
Tjänstedesign, Efterfrågeacceleration

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Dom olika faserna

Marknadsundersökning

Nu har vi startat den första fasen, marknadsanalys, där vi vill undersöka: Finns det någon lösning som adresserar utmaningen på marknaden? Finns det bolag som har idéer och förmåga att vara med i ett gemensamt innovations- och utvecklingsarbete tillsammans med Karlstads kommun? Finns det flera potentiella kunder som har samma behov som Karlstads kommun har, dvs finns det en marknad för en sådan här lösning? Du kan läsa mer om bakgrunden om detta initiativ här

Upphandling

Karlstads kommun har tidigare gått ut och gjort en marknadsundersökning för att besvara frågorna: Finns det någon lösning som adresserar utmaningen på marknaden? Finns det bolag som har idéer och förmåga att vara med i ett gemensamt innovations- och utvecklingsarbete tillsammans med Karlstads kommun? Finns det flera potentiella kunder som har samma behov som Karlstads kommun har, dvs finns det en marknad för en sådan här lösning? Baserat på den information vi fick in från marknadsanalysen har vi beslutat att gå vidare med en upphandling. Du kan läsa mer om bakgrunden om detta initiativ här

Utveckling

Den här sidan är under utveckling och kommer inom kort!

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?