Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Mobilisering
En digital visualisering av en lägenhet
Okänd

Okänd

Visitors eXperence Lab Värmland

Bakgrund

Visitors eXperience Lab Värmland har som syfte att skapa förutsättningar för utveckling av hållbara innovationer och fokuserar på hållbarhet sa,t att skapa skalbara tjänster och produkter som ger en högre innovationsförmåga till besöksnäringens aktörer. Målet är att etablera en stark grund för utveckling av nya tjänster genom att tillgängliggöra data, vilket annars är en otillgänglig resurs för Värmlands mindre aktörer.

Angreppssätt

Projektet kommer att utforska befintliga data och köpa in relevant information och kombinera med öppen data och genererad data från exempelvis IoT-plattformar.

En central del av projektet är att skapa en öppen dataplattform där insamlade data struktureras för att vara användbar och möjliggöra hållbara och datadrivna beslut för företaget, och i förlängningen stärks både innovation- och konkurrenskraft.

Projektet kommer att etablera innovationsarenor som är särskilt utformade för att stärka samarbetet och nätverket bland besöksnäringens företag samt en matchningstjänst som ett öppet innovationsverktyg. Tjänsten kommer att hjälpa SMF att identifiera gemensamma behov med syfte att de gemensamt tar sig an en innovationsprocess.

Värde

Visitors eXperience Lab Värmland har som syfte att skapa förutsättningar för utveckling av hållbara innovationer som leder till att Värmland blir en bättre plats att leva, verka, bo och besöka, genom användningen av ny teknik. Projektet kommer att stärka innovationsförmågan hos SMF inom besöksnäringen genom att utveckla nya tjänster, metoder för samverkan och gemensamma innovationstillgångar.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Marita Närtell

Strateg

Om initiativet

Status
Mobilisering

Samverkansområde
Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd

Aktörer

  • Extern aktör
  • Karlstads Energi AB
  • Kommunledningskontoret

Teknik eller metod
Öppna data

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-06-18

Hittade du det du sökte på sidan?