Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Implementeras
En gul boj som flyter i mitten av Sundstatjärn

VR inom yrkesprogram Nobelgymnasiet

Bakgrund

Efter flera nationella och regionala omvärldsspaningar såg vi att möjligheterna med VR-tekniken skulle kunna användas inom gymnasieskolan för att öka elevernas motivation och måluppfyllelse.

Angreppssätt

Vi valde att testa VR i ett projekt och såg att detta skulle kunna genomföras via medel från Teknikerjakten. Under projektets gång har fokus ändrats från att jobba brett mot alla skolor och program, till att främst riktas mot Nobelgymnasiets yrkesprogram Fordon, El- och energi samt Barn- och fritidsprogrammet. Utrustningen har nu testats under drygt ett års tid och har nu implementerats i verksamheten.

Värde

Syftet med projektet var att öka motivation och måluppfyllelse på olika gymnasieprogram genom att ge ytterligare dimensioner till upplevelser och lärande via VR. Syftet var inte att ersätta digitala eller analoga läromedel, utan att bredda de pedagogiska alternativ som våra pedagoger och skolor ska kunna erbjuda. Det tydligaste exemplet är de mekanikappar som använts av elever inom fordonsprogrammet, där olika moment kunnat tränas av flera elever samtidigt, några fysiskt med riktiga bilar och några med VR-glasögon. VR-tekniken har även medfört oväntade men lyckade effekter, t.ex. att man i mekanikspelet inte kan gå vidare eller får minuspoäng om man inte håller ordning och reda på sina verktyg och lägger tillbaka på rätt plats. Flera elever har berättat att de lärt sig saker i VR-miljön som de sedan haft god nytta av när de ska göra det på riktigt.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Anders Lenz

IT-Strateg

Om initiativet

Status
Implementeras

Samverkansområde
Utbilda för lärande och sysselsättning genom livets alla skeden

Aktörer
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Teknik eller metod
VR

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Sidan uppdaterad: 2024-05-22

Hittade du det du sökte på sidan?