Uppdatera ett existerande initiativ

Här kan du som anställd på Karlstads kommun uppdatera ett initiativ som redan ligger i innovationsportföljen. Alla initiativ granskas innan de publiceras.
Status för initiativet (när det har uppdaterats med den nya informationen) (obligatorisk) * (obligatorisk)
Status för initiativet (när det har uppdaterats med den nya informationen) (obligatorisk)Sidan uppdaterad: 2024-05-02

22 Juli 2024