Trafikstörningar och byggnationer

Ombyggnad Mariebergsskogens parkering

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska bygga sex nya ställplatser för husbil på parkeringen vid Mariebergsskogen. Parkeringen ska även få ny skyltning och nya parkeringsmarkeringar ska målas.

Uppdraget innebär att kommunen ska bygga centrumnära ställplatser med tillgång till el. De nya platserna får ett naturskönt läge vid vattnet och en attraktiv närhet till centrum och Mariebergsskogen med dess aktiviteter.

Del av parkering stängs av

Arbetet startade vecka 14 och beräknas pågå i cirka tre veckor. Under arbetet kommer ett tjugotal parkeringsplatser i området närmast småbåtsbryggorna att stängas av med ett staket.

Sex nya ställplatser

Att det som tidigare var tio parkeringsplatser byggs om till sex ställplatser beror på att ställplatser kräver ett säkerhetsavstånd mellan varje fordon. Det krävs också en större svängmån för husbil vilket innebär att parkeringsplatserna närmast ställplatserna måste tas bort. Totalt innebär ombyggnationen en minskning med 28 parkeringsplatser. Stolpar för el sätts upp i anslutning till varje ställplats. Vid större evenemang ska ställplatserna kunna användas som vanliga parkeringsplatser.

Vad innebär arbetet på plats?

Byggtrafik kommer att förekomma i området men de håller till i den inhägnade delen av parkeringen. Under arbetet kommer ena infarten till Mariebergsskogens parkering att stängas av. En skylt kommer att sättas upp som leder om trafiken till en annan infart, närmare Mariebergsskogens entré. Cykelvägen påverkas inte av avstängningen. 

Iläggningsramp för båt

Den iläggningsramp för båtar som ligger i Mariebergsviken i anslutning till parkeringen kommer att vara tillfälligt avstängd under byggtiden. På dagtid, inom ramen för NCCs arbetstider, har de lovat att möjliggöra för iläggning av båt om det önskas. NCC kommer att vara på plats på dagtid 07-16 på vardagar.

Gång- och cykelväg avstängd kort tid

 Det kommer att göras en kort avstängning avgång- och cykelvägen längs Långövägen samt att en del av Långövägen stängs av tillfälligt för att vi ska kunna dra el. Ett körfält lämnas öppet under arbetet.

Långövägen får ett körfält

Ett av Långövägens körfält kommer även att behöva stängas av tillfälligt när vi ska göra två parkeringsfickor längs Långövägen. Arbetet med parkeringsfickorna beräknas pågå mellan vecka 14-17.

Omskyltning på parkering

Nya parkeringslinjer ska målas på hela parkeringen och Mariebergsskogens parkering skyltas om och blir 10 timmarsparkering istället för tidigare 24 timmar. Syftet med det är att det inte ska vara möjligt att övernatta på parkeringen, förutom på ställplatserna. Tidigare tillät skyltningen endast parkering för personbil klass 1, alltså vanliga bilar, men det ändras nu för att möjliggöra för att fler fordon ska kunna parkera, exempelvis motorcykel, liten husbil som får plats i parkeringsruta och a-traktor.

På en begränsad del av parkeringen kommer det finnas möjlighet för bil med släp eller bil med husvagn att parkera i max 10 timmar. Den nya regleringen är framtagen av teknik- och fastighetsförvaltningen i samverkan med Mariebergsskogen. Parkeringen kommer att bevakas av kommunens Trafikservice.

Preliminär uppsättning vecka17

Preliminär uppsättningstid för de nya skyltarna är vecka 17 och uppsättningen kommer att gå relativt snabbt och kommer inte att påverka möjligheten att parkera under tiden. Skyltarna kommer att gälla från den dagen de är uppsatta och föreskriften har trätt i kraft.

Målning av parkeringsrutor

Nya parkeringslinjer ska målas på hela parkeringen. Tiden för målningen av p-rutor är inte satt ännu, men det kommer att göras någon gång mellan vecka 14 och 17. 

Uppdaterad den