Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Avstängning Tullhusgatan

Tullhusgatan är avstängd för trafik 20 mars till 7 juli. Infrakraft utför ledningsarbeten på Tullhusgatan mellan 100 meter söder om Sjömansgatan och Näbbgatan.

Gående och cyklister kommer kunna pasera arbetsplatsen. Parkeringsplatser stängs av i samband med arbetet. Trafiken leds om via Orrholmsgatan. Följ orange omledningsskyltar.

Sidan publicerad: 2023-03-17

Sidan uppdaterad: 2023-08-28

Hittade du det du sökte på sidan?