Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Asfaltering på Hööksgatan

Kommunen lägger ny asfalt på Hööksgatan mellan Långövägen och Rosenborgsgatan. Arbetet startar 5 juni och beräknas pågå till 14 juni. Gatan kommer vara öppen för trafik, men med begränsad framkomlighet. Vissa dagar kommer trafiken regleras med vakter. Gående och cyklister kan passera arbetsplatsen.

För att kunna lägga ny asfalt behöver man först fräsa bort den gamla. Efter fräsning kommer VA-avdelning utföra ett grävjobb, detta jobbet kommer ske kvällstid. Veckan därpå kommer asfaltsläggarna och lägger den nya asfalten. Därför kommer det vara begränsad framkomlighet under några dagar, under tiden arbetet pågår och tills den nya asfalten är på plats.

Om arbetet och påverkan på trafiken:

  • Fräsning av asfalt måndag 5 juni 06:00 till 16:00. Arbetet kommer regleras med vakter. Ett körfält kommer vara öppet.
  • VA-jobb måndag 5 juni 19:00 till tisdag 6 juni 05:00. Gång- och cykelbanan kommer påverkas så alla trafikanter behöver samsas. Ett är körfält öppet.
  • Justering av asfalt runt brunnar och utbyte av brunnar 7 juni 06:00 till 9 juni 18:00. Ett körfält är öppet, vägen regleras med vakter.
  • Justering av asfalt runt brunnar och utbyte av brunnar 12 juni 06:00 till 13 juni 18:00. Ett körfält öppet, vägen regleras med vakter.
  • Asfaltering 14 juni 06:00 till 14 juni sent. Lägger asfalt, ett körfält i taget. Regleras med vakter. Detta arbete kommer pågå tills hela Hööksgatan är färdig, så det kan hända att arbetet håller på till sen kväll, kanske natt.

Den röda sträckan på kartan visar vart arbetena görs:

Karta över asfalteringsarbete på Hööksgatan

Sidan publicerad: 2023-06-02

Sidan uppdaterad: 2023-06-15

Hittade du det du sökte på sidan?