Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Algblomning i Sundstatjärn

Det är fortsatt algblomning i Sundstatjärn. Därför avråder Karlstads kommun från att bada i tjärnen. Avrådan gäller både för människor och hundar. Inga andra kommunala badplatser har just nu avrådan om bad.

För att vara på säkra sidan bör man låta bli att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. En skylt om avrådan från bad kommer att sättas upp på badplatsen.

- I nuläget avråder vi från bad tills vidare. Man bör vara särskilt försiktig att låta barn och hundar bada, säger Sanna Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Algblomning färgar ytvattnet

Vid algblomning färgas ytvattnet i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt - resultatet liknas ofta vid rabarbersoppa. Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

- Allt grumligt är dock inte algblomning. Losslitna alger och ansamlingar av pollen kan ibland likna algblomning, men för att vara på säkra sidan bör man låta bli att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger, säger Sanna Johansson.

Kan leda till illamående och kräkningar

De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du får något av symptomen bör du ta kontakt med läkare.

Vanligtvis krävs det större mängder vatten än en kallsup för att bli dålig, men avvakta och var uppmärksam på symptom. För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt.

Djur drabbas värre

Husdjur, boskap och vilda djur är de som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algvatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Husdjur som uppvisar symptom bör därför få veterinärvård så fort som möjligt.

Tar vattenprover regelbundet

Vid kommunens badplatser tas regelbundet vattenprover för att bedöma vattnets bakteriologiska kvalitet. Mängden alger kan förändras snabbt, därför görs provtagning sällan, utan bedömningen görs utifrån vad som kan ses med blotta ögat.

Undvik att bada

För att vara på säkra sidan bör man låta bli att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. En skylt om avrådan från bad kommer att sättas upp på badplatsen.

Sidan publicerad: 2023-09-11

Sidan uppdaterad: 2023-11-20

Hittade du det du sökte på sidan?