Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Trädfällning och VA-arbete längs Hamngatan

Lördag morgon 23 september fälls tre träd mellan parkering Duvslaget och Löfbergsviadukten. Måndag till torsdag 25-28 september pågår VA-arbeten på platsen

Arbetet med träden startar klockan 8 den 23 september och beräknas vara klart klockan 11. Under trädfällningen finns vakter på plats för att reglera trafiken.

25 till 28 september pågår arbete på platsen där en dagvattenledning, som tidigare dragits under järnvägen, ska kopplas in. I samband med arbetet kommer högersvängfältet mot Löfbergsrondellen vara avstängt. Gående kommer inte att kunna passera mellan Duvslagets parkering och Löfbergsviadukten på den sidan Hamngatan under arbetet. I övrigt är Hamngatan öppen som vanligt.

Sidan publicerad: 2023-09-21

Sidan uppdaterad: 2023-09-29

Hittade du det du sökte på sidan?