Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

GPS-larmklockor inom vård och omsorg är ur funktion

Uppdatering 11 oktober: problemet löst!

Uppdatering 11 oktober kl. 17:30: problemet är nu löst och GPS-klockorna fungerar som de ska igen.


Uppdatering 11 oktober kl. 16:30: GPS-larmklockorna är fortfarande ur drift. Vi uppdaterar texten så snart vi har mer information.

Just nu ligger systemet för GPS-larmklockor nere och klockorna kan inte användas alls. Varken Geofence eller larm fungerar. Felsökning pågår.

Hemtjänsten är informerad och lägger in extra besök hos våra kunder. Trygghetslarmen fungerar, men inte gps-klockorna.

Vid larm eller frågor, ring: 054-540 57 69

Så snart vi har mer information uppdaterar vi den här texten.

Sidan publicerad: 2023-10-06

Sidan uppdaterad: 2023-11-14

Hittade du det du sökte på sidan?