Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Begränsad framkomlighet på Sjöstad 6-10 och 13-14 november

VA-avdelning behöver göra underhåll av en ledning som går under 236:an. Arbetet pågår 6-10 november, samt 13-14 november. Det kommer påverka utfarterna till 236:an. Infarterna kommer fortsatt gå att använda.

Framkomlighet 6-10 november

6-10 november så kommer befintlig ledning förlängas och rengöras. Infart från 236 till Västra Sjöstadsgatan är öppen, utfarten är stängd. Infart från 236 till Hedvägen är öppen, utfart är stängd. För utfart åk mot Välsviksleden.

Karta över arbetsområde:

Karta arbetsområde VA-arbete Sjöstad

Framkomlighet 13-14 november

Den nya ledningen kommer föras in. Östra Sjöstadsgatan stängs av mellan Mimergatan och Hedvägen, tillfällig väg skapas mellan Hedvägen och Mimergatan i höjd med Modegatan. Gående och cyklister kommer kunna ta sig förbi arbetsområdet.


Sidan publicerad: 2023-11-03

Sidan uppdaterad: 2023-11-17

Hittade du det du sökte på sidan?