Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Begränsad framkomlighet vid två viadukter

Under fredagseftermiddagen och kvällen kommer vatten att pumpas bort från viadukterna vid Älvgatan och Löfbergsskrapan. Framkomligheten kommer att påverkas.

På grund av vädret har dagvattenbrunnar frusit vilket har orsakat att vatten samlas i viadukterna på Älvgatan och vid Löfbergsskrapan. Vattnet kommer att pumpas bort under eftermiddagen och kvällen. Under tiden som vattnet pumpas bort kommer det att vara begränsad framkomlighet, men det går att passera. Kör försiktigt om du passerar arbetsplatsen.

De senaste dagarnas väder har lett till mycket snö och när den smälter kan det bli vattenansamlingar på sina håll. Ta det lugnt i trafiken och håll avstånd, det är fortsatt halt och slirigt på vägarna.

Sidan publicerad: 2023-12-29

Hittade du det du sökte på sidan?