Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Begränsad framkomlighet på Hagaleden vid Bilan

Till och med vecka 7 kommer endast ett körfält vara öppet på Hagaleden, öster om Bilanrondellen. Trafiken regleras med trafikljus.

Vi gör ett ledningsarbete på gräsytan intill och behöver stänga den del av vägen som är närmast schakterna som en säkerhetsåtgärd på grund av rasrisk. Har du möjlighet så välj en annan väg, det finns risk för köer under denna tid.

Arbetet skulle varit klart tidigare men har försenats på grund av stora mängder vatten (regn och smältvatten) som ställt till det.

Sidan publicerad: 2024-01-16

Sidan uppdaterad: 2024-02-23

Hittade du det du sökte på sidan?