Begränsad framkomlighet på Hagaleden vid Bilan

Till och med vecka 7 kommer endast ett körfält vara öppet på Hagaleden, öster om Bilanrondellen. Trafiken regleras med trafikljus.

Vi gör ett ledningsarbete på gräsytan intill och behöver stänga den del av vägen som är närmast schakterna som en säkerhetsåtgärd på grund av rasrisk. Har du möjlighet så välj en annan väg, det finns risk för köer under denna tid.

Arbetet skulle varit klart tidigare men har försenats på grund av stora mängder vatten (regn och smältvatten) som ställt till det.

Sidan uppdaterad: 2024-02-23

18 Maj 2024