Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Del av Drottninggatan

Från och med 3 juni är Drottninggatan mellan Östra Torggatan och Södra Kyrkogatan stängd för genomfartstrafik.

Då fortsätter vi arbetet med att göra östra delen av Drottninggatan till en trevlig entré till centrum och byter samtidigt alla ledningar och ytskikt. Denna del av Drottninggatan kommer att vara avstängd projekttiden ut, öppnar igen i början av november.

Mer information om arbetet finns på karlstad.se/drottninggatan

Sidan publicerad: 2024-02-08

Sidan uppdaterad: 2024-06-17

Hittade du det du sökte på sidan?