Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

240515 Vattenläcka i Skåre lagad

Vattenläckan i Skåre upptäckdes och åtgärdades 14 maj.

Berörda fastigheter var Storbrovägen 4, 6, 8, 10 ,12, 16 och 18 samt Gnejsvägen 3 och Gamla Skårevägen 2, 4, och 6.


Sidan publicerad: 2024-05-14

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du det du sökte på sidan?