Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Jakobsbergsbron avstängd för underhåll 10-20 juni

Karlstads kommun och Hammarö kommun ska utföra beläggningsarbeten och arbeten med trafikljusen på Jakobsbergsbron och på ramperna intill bron.

Arbetet innebär att bron behöver stängas av för både biltrafik, gående och cyklister 10 juni till 20 juni. De som behöver ta sig mellan Karlstad och Hammarö behöver under denna tid åka via Hammaröleden istället.

Underhåll i väntan på ny bro

Detta arbete är en del i det vanliga underhåll som gator och broar löpande behöver genomgå. På lång sikt finns planer på att byta ut Jakobsbergsbron med en helt ny bro med ny anslutande väg till Hammaröleden.

Karlstads kommun, Hammarö kommun, Trafikverket och Region Värmland arbetar tillsammans för att ta fram ett avtal för den nya bron och ny väganslutning. Miljötillstånd kan komma att påverka tidsplanen för när bron kan byggas men förhoppning är att bron kan stå klar tidigast 2030.

Sidan publicerad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?