Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägar i centrala Karlstad den 15 juni

Den 15 juni är det dags för Karlstad Stadslopp i centrala Karlstad och det kommer påverka framkomligheten på gång- och cykelvägar.

Brogatan är avstängd ungefär klockan 13.30-14.15

Loppet startar på Brogatan klockan 14.00. Brogatan (Tingvallabron) kommer vara avstängd från klockan 13.30 och öppnar troligtvis runt 14.15, för då har de flesta lämnat starten.

Samtliga vägar kommer vara öppna

Samtliga vägar kommer vara öppna, men vi önskar att man visar hänsyn till motionärerna under loppet. Mest påverkan kommer att vara på gång- och cykelbanor. Det kommer finnas funktionärer vid samtliga passagepunkter för att hjälpa till med flödena.

Sträckan för stadsloppet

I kartan kan du se hur sträckan för stadsloppet går:

Påverkan på busstrafik

Besök Värmlandstrafiks webbplats för att se hur stadsloppet påverkar busstrafiken.

Sidan publicerad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?