Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Del av Sandgrundsbryggan avstängd för renovering 20 juni till början september

Den norra delen av Sandgrundsbryggan har stängts av för renovering. Det är delar av regelverket samt ytskikt som nu byts ut. Renoveringen beräknas pågå under större delen av sommaren.

Vid en planerad, mindre renovering av den populära bryggan upptäcktes att en stor del av träreglarna som håller bryggan på plats är ruttna och därför behöver bytas ut. Även planken på bryggan byts ut i samband med arbetet och det ursprungliga materialet ersätts av kärnfura för att få en bättre långsiktig hållbarhet.

Norra delen av bryggan berörs

Det är bara den norra delen av Sandgrundsbryggan som nu kommer att vara avstängd för allmänheten i cirka tre månader medan arbetet pågår. Den södra delen av bryggan kan användas som vanligt även om störningar kan uppstå i samband med arbetet. Ett mindre område i anslutning till bryggan används för byggbaracker och även detta område är avspärrat.

Sidan publicerad: 2024-06-20

Hittade du det du sökte på sidan?