Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nytt tillfälligt nummer för enheten Larm och services servicetelefon

Just nu fungerar inte servicetelefonen för enheten Larm och service och ett nytt telefonnummer har tagits fram som gäller tills vidare. Det nya telefonnumret är 054 540 46 95.

Servicetelefonen berör våra kunder och anhöriga som vill komma i kontakt med oss för allmänna frågor. Trygghetslarmen fungerar som de ska och är inte påverkade av detta.

Den här texten uppdateras när felet är åtgärdat och vi har återgått till vårt vanliga telefonnummer. Arbetet för att åtgärda felet kommer att utföras när det är vardag.Sidan publicerad: 2024-06-22

Sidan uppdaterad: 2024-06-24

Hittade du det du sökte på sidan?